Kohti flippaamista yläkoulussa

Tänä syksynä jätin yliopisto-opettajan paikan taakseni ja siirryin yläkouluun opettamaan matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa ja robotiikkavalinnaista. Olen nauttinut suunnattomasti tutustuessani aivan uuteen maailmaan. Työn hienoudet ja haasteet ovat täysin toisenlaisia yliopisto-opetukseen verrattuna. Taipaleeni yläkoulun matikanopettajana päädyin aloittamaan taustastani huolimatta melko perinteisesti. Tuntini ovat koostuneet opettajohtoisesta teoria ja esimerkkiosuudesta älytaulua hyödyntäen sekä puhtaasta laskemisesta. Olen kuitenkin maustanut …

Voihan video!

Flipped classroom on tullut tunnetuksi kotona katsottavista opetusvideoista, joilla korvataan opettajajohtoinen opetus luokkahuoneessa. Flippausta aloittaessa opettaja päätyy usein joko itse tekemään opetusvideoita tai etsimään netistä valmiita. Näin kävi myös minulle ja kuvasin ison kasan differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä videoita. Jälkikäteen voin pohtia, kuvasinko videot itseäni vai opiskelijoitani varten. Jostain syystä flippausta aloittaessani takaraivossani oli ajatus …

Voiko uran alussa oleva yliopisto-opettaja alkaa flippaamaan?

Heinäkuun alussa 2019 minulla alkoi työsopimus matematiikan yliopisto-opettajana. Minut oli palkattu erityisesti mukaan hankkeeseen, jossa neljä matematiikan opettajaa luopuu ensimmäisen vuoden tekniikan alan yliopisto-opiskelijoiden matematiikan luento-opetuksesta ja korvaa luennot-laskuharjoitukset-tentti-yhdistelmän flippauksella. Flipattua toteutusta kokeiltiin heti lukuvuonna 2019-2020 neljällä kurssilla, joista kullakin oli noin 250 opiskelijaa. Jokainen opettaja vastasi yhdestä kurssista ja oli niin kutsuttuna prime-opettajana (ohjasi …

Fokus opettamisesta oppimiseen – miksi ja miten

Yliopistomatematiikan opetuksella luentojen, laskuharjoitusten ja tentin yhdistelmänä on pitkä perinteet. Ennen lukuvuotta 2019-2020 neljä ensimmäisen vuoden tekniikan alan yliopistomatematiikkaa opettavaa opettajaa sai lisäresurssin opetuksensa kehittämiseen ja päätti tehdä asiat hiukan toisin. Miksi lähdin mukaan muuttamaan totuttua toimintamallia? Olen itse opiskellut yliopistossa pääaineenani matematiikkaa, joten luennot, laskuharjoitukset ja periodin lopun tenttiviikko ovat minulle hyvin tuttuja opiskelijan …