Olen vuonna 2015 valmistunut DI ja matemaattisten aineiden opettaja. Tällä hetkellä työskentelen matematiikan, kemian, fysiikan ja robotiikka-valinnaisen opettajana yläkoulussa. Sivutoimisesti opetan Tampereen yliopiston tuleville matematiikan aineenopettajille matematiikan opetuksen erikoiskursseja. Lisäksi olen mukana matematiikan flippausta tutkivassa MathFlip-hankkeessa.

Opetustyön ohella teen väitöskirjaa matematiikan projektipohjaisesta opetuksesta yläkoulussa.

Opettaja on lähes aina ollut unelma-ammattini. Erityisen kiinnostunut olen opetuksen kehittämisestä opiskelijoita aktivoivammaksi sekä arviointikulttuurin muuttamisesta jatkuvammaksi.