Olen vuonna 2015 valmistunut DI ja matemaattisten aineiden opettaja. Tällä hetkellä työskentelen yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Opetan tuleville matematiikan aineenopettajille matematiikan opetuksen erikoiskursseja sekä tekniikan alan 1. vuoden yliopisto-opiskelijoille matematiikan massakursseja flipped learning -menetelmällä. Lisäksi olen mukana matematiikan flippausta tutkivassa MathFlip-hankkeessa.

Opetustyön ohella teen väitöskirjaa matematiikan projektipohjaisesta opetuksesta yläkoulussa.

Opettaja on lähes aina ollut unelma-ammattini, mutta yliopisto-opettajaksi päätyminen oli lähinnä sattumaa. Erityisen kiinnostunut olen opetuksen kehittämisestä opiskelijoita aktivoivammaksi sekä arviointikulttuurin muuttamisesta jatkuvammaksi.