Flippaamassa

Minkä olen kokenut flippauksessamme ainutlaatuiseksi?

Flippauksessamme on alusta lähtien ollut paljon elementtejä (lue artikkelini Fokus opettamisesta oppimiseen – miksi ja miten). Jonkin verran niitä on karsiutunut matkan varrelle, mutta myös tullut lisää. Kaikkiin palikoihin en ole vielä täysin tyytyväinen ja kehitettävää piisaa. Kuitenkin yhtä asiaa pidän erityisen onnistuneena: vuorovaikutusta. Tällä vuorovaikutuksella tarkoitan niin opettajan ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiota kuin opiskelijaryhmien keskinäistä vuorovaikutusta.

Tapasimme pienryhmät joka viikko prime time -tilaisuudessa*. Itselläni oli läpi vuoden 9 omaa pienryhmää. Jokaisen prime-ryhmäni keskusteluosuus aloitettiin kierroksella, jossa kukin ryhmäläinen kertoi, mikä on ollut kyseisellä viikolla helppoa ja mihin kaipaa lisää selvennystä. Tämän kierroksen pohjalta päätimme ryhmän kanssa, mihin käytämme jäljellä olevan noin 20 min keskusteluajan. Toisinaan kävimme läpi opettajajohtoisesti taululla (tai etänä omaa näyttöäni jakaen) ryhmälle haastavaa teoriakohtaa tai epäselvää tehtävää. Välillä puolestaan pohdimme yhdessä, kuinka rytmittää viikoittainen matematiikan opiskelu ja mitkä tehtävät vähintään kannattaa tehdä. Joidenkin ryhmien kanssa kertasimme aivan perusteita ja toisien kanssa keskityimme sovelluksiin. Vaikka usealla ryhmälläni oli samoja epäselviä kohtia, niin käsittelyn syvyys vaihteli valtavasti riippuen ryhmän taitotasosta.

Itse koin erittäin hienona, että flippaus mahdollisti ryhmien toiveiden ja osaamisen huomioinnin. Omasta mielestäni ryhmät saivat prime-tilaisuuksissa oikea-aikaista ja juuri heidänlaistaan tukea. Arvostin valtavasti opiskelijoiden rohkeutta näyttää osaamattomuutensa ja kertoa, millaista tukea he tarvitsivat. Tämä ei koskaan ole itsestään selvää, mutta helpottaa valtavasti opettajan työtä.

Ryhmäläiset myös tukivat vahvasti toistensa oppimista. Monesti kuuntelin, kun opiskelijat neuvoivat toinen tosiaan ja rakensivat yhteisesti ymmärrystä keskeisistä käsitteistä. Välillä jopa väiteltiin käsitteiden merkityksistä. Tällaisissa tilanteissa vetäydyin itse taustalle, koska koin opiskelijoiden saavan enemmän toinen toisiltaan. Otin aktiivisemman roolin siinä vaiheessa kun ryhmä jäi jumiin ja he eivät tienneet, kuinka jatkaa.

Prime timen lisäksi flippauksessamme oleellista on ollut erilaiset tukitilaisuudet eli perjantaiaamun tuki** ja Laskutupa-tilaisuudet***. Molempiin tilaisuuksiin opiskelijat tulivat täysin vapaaehtoisesti silloin, kun kokivat kaipaavansa apua. Tilaisuudet myös etenivät lähes täysin opiskelijoiden toiveiden pohjalta. On ollut hienoa huomata avoin ja kannustava ilmapiiri, mikä tilaisuuksissa oli. Oli täysin ok sanoa, etten osaa tai ymmärrä. Myös opettajalla oli lupa olla epävarma ja osallistua opiskelijoiden kanssa yhteiseen pähkäilyprosessiin.

Kokonaisuudessaan kun mietin kahta flippausvuottani, saan olla todella kiitollinen tästä avoimesta kommunikaatiosta opiskelijoiden kanssa. Se on kehittänyt minua opettajana ja toivon, että opiskelijat ovat myös saaneet positiivisen kuvan matematiikan opiskelusta.

*Prime time -tilaisuus kestää 1,5 h ja koostuu ryhmätehtävästä ja 30 min keskustelusta opettajan kanssa. Opiskelijat ovat prime timessa noin 4-12 henkilön pienryhmissä (tutor-ryhmä).

**Opettajohtoinen tilaisuus, johon halukkaat opiskelijat saivat tulla kertaamaan kunkin viikon esitietoja.

***Vapaamuotoista teorian opiskelua ja tehtävien tekemistä ohjaajien tuella.

Saatat myös pitää...