Flippaamassa

Miten korona muutti flippaustamme?

Keväällä 2020 etäopetukseen siirtyminen tapahtui neljännen periodin todennäköisyyslaskentaa ja tilastollista päättelyä sisältävän kurssin ensimmäisen aiheviikon jälkeen. Tieto etäopetuksesta saatiin torstai-iltapäivänä ja kurssi alkoi pyöriä kokonaan etänä seuraavana maanantaina. Väliin jäävä perjantai oli erittäin tehokas työpäivä: testailin opettajakollegani kanssa ZOOM- ja TEAMS-ympäristöjä sekä organisoin laskuharjoitustilaisuudet laskutupamaiseksi työskentelyksi edellä mainituissa verkkoympäristöissä. Tunnelma tuona perjantaina oli epäuskoinen. Yhden viikonlopun aikana tuli suunnitella noin 250 opiskelijan opintojakso lähiopetuksesta etäopetukseen. Normaalissa tilanteessa tällaisen muutoksen valmisteluun menisi huomattavasti pidempi aika.

Yllätyin lopulta itsekin siitä, kuinka kivuttomasti flippaustoteutus oli muutettavissa etäopetukseen. Koronaa edeltävään rakenteeseen voit tutustua: https://mieflippaan.fi/fokus-opettamisesta-oppimiseen/. Etäopetukseen siirtyminen aiheutti seuraavat muutokset:

  • Laskutupatyöskentely: Päivystysaikoja TEAMS-videoyhteydessä sekä chat-keskustelua Telegram:issa.
  • Laskuharjoitustilaisuudet: Ohjatut kokoontumiset poistuivat ja tehtävät palautettiin sähköisesti. Tehtäviin tehtiin itsearviointi.
  • Prime time -tilaisuudet: Muuttuivat vastaaviksi TEAMS-kokoontumisiksi.

Etä-Laskutupavuoroja lisättiin selkeästi ja sen ajateltiin korvaavan laskuharjoitustilaisuudet. Jälkikäteen ajateltuna myös laskuharjoitustilaisuudet olisi kannattanut pitää tiettyyn aikaan sidottuina tapahtumina, sillä opiskelijoilla tuntui olevan suuri tarve tavata ihmisiä edes etäyhteydessä. Prime time -tilaisuuksista tuli valtavasti kiitosta, koska ne olivat monelle viikoin ainoa keskustelua ja ”yhdessä oloa” sisältävä opetustapahtuma. Koin ne myös itse opettajana henkisesti tärkeinä.

Jälkikäteen olen pohtinut, miksi etäopetukseen siirtyminen kävi niin helposti. Uskon tämän johtuneen erityisesti seuraavista:

  1. Meillä oli jo ennen koronaa selkeä viikkorakenne osaamistavoitteineen, tehtävineen sekä deadline-aikoineen.
  2. Opintomoniste ja opetusvideot olivat valmiina ja ne oli tehty itsenäistä työskentelyä ajatellen.
  3. Käytössämme oli paljon automaattitarkisteisia verkkotehtäviä sekä itse- ja vertaisarviointiin sähköisesti palautettavia tehtäviä.
  4. Opiskelijat oli vahvasti toteutettu ryhmätyöskentelyyn ja aktiiviseen opiskeluotteeseen.

Kohtaa 4 ei kannata missään nimessä vähätellä. Oli hienoa, kuinka opiskelijat pitivät huolta ryhmätoverinsakin opinnoista ja loivat omia etälaskentayhteisöjä laskuharjoitusten tekemiseen. Myös etä-Laskutupaan tultiin usein porukalla laskemaan videoyhteyteen ja opettajaa pyydettiin chatin kautta liittymään keskusteluun, kun tuli jotain kysyttävää. Prime time -tilaisuuksissa keskustelu oli yhtä aktiivista kuin aiemmissa kampuksella järjestetyissä tilaisuuksissakin.

Opettajana olen todella kiitollinen, että satuimme olemaan flippaamassa koronan alkaessa. Koen itse, että perinteisen yliopiston matematiikan opetuksen siirtäminen verkkoon olisi ollut haastavampaa. Nyt oli niin paljon valmista materiaalija ja toisaalta olin oppinut kokeilunhaluisemman ja rohkeamman asenteen lähteä kohti uusia menetelmiä.

Saatat myös pitää...