Flippaamassa

Ohi on – fiilikset flipatun kurssin päättyessä

Koko kurssin aiheita yhdistelevien harjoitustöiden tarkastus etenee kovaa vauhtia. Muutoin kurssi on tältä keväältä ohi ja on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä tuli tehtyä ja millainen fiilis jäi. Tällä hetkellä olen samaan aikaan helpottunut ja haikea. Helpottunut olen siitä, että kurssi on saatu kunnialla päätökseen, oppimistulokset näyttävät pikaisella silmäyksellä hyviltä ja kurssipalaute on melko positiivista. Haikea puolestaan siitä, että opetus kurssin osalta on päättynyt. Näin poikkeusoloissa opetus toi paljon mielekästä sisältöä elämään. On ollut ihanaa seurata ”läheltä” (=videoyhteyden kautta) opiskelijoiden oppimisprosessia ja kehittää omia ohjaustaitoja.

Ennen kurssin alkua minua mietitytti erityisesti etäilyn vaikutukset opiskelijoihin sekä kurssin arviointi. Mututuntumalla etäily alkoikin näkyä opiskelijoiden mielialassa enenevässä määrin kurssin loppupuolella. Etätapaamisissa opiskelijat olivat passiivisempia ja kurssipalautteessa kritisoitiin erityisesti ryhmätyöskentelyn sekä matematiikan kirjoittamisen hitautta etänä. Opiskelijat olivat tottuneet syksyllä pohtimaan ratkaisujaan yhdessä taululla, mutta nyt vastaava piti tehdä videoyhteydessä hyödyntäen kirjoittamiseen jotain ohjelmistoa tai lähetellen käsin kirjoitettuja ratkaisuja edestakaisin. Opettajana yritin huomioida tätä haastetta muokkaamalla tehtävistä keskustelevampia, mutta myös proseduraalinen sujuvuus oli varmistettava. Tulevia toteutuksia ajatellen tässä kohtaa on vielä kehitettävää. Koen kuitenkin edelleen, että aikaan sidotut etätapaamiset olivat oleellinen osa kurssia. Ne toivat lisäarvoa matemaattisen sisällön ja kokonaiskuvan hahmottamiseen, mutta olivat opiskelijoille ja opettajalle myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma vaikeana aikana.

Kurssilla ei ollut tenttiä vaan arvosana muodostui kurssina aikana kerättyjen pisteiden (mm. osallistuminen tilaisuuksiin, tehdyt tehtävät, itse -ja vertaisarvioinnit, pienet osaamistestit) ja kurssin lopun harjoitustyön pohjalta. Opiskelijoiden keräämät pistepotit muodostivat minulle suuruudellaan pienoisen yllätyksen. Kokonaisuudessaan tulevat arvosanat ovat viime vuoteen verrattuna melko korkeita. Tästä herää ajatus siitä, olivatko tehtävät liian helppoja, kopioitiinko ratkaisuja kavereilta vai opittiinko yksinkertaisesti asiat hyvin. Viimeistä tukee erityisesti se, että koko periodin ajan opiskelijoilla oli hyvin vähän poissaoloja etätapaamisista ja yleisesti tehtäviä palautettiin todella hyvin. Kokonaispisteet kurssin osaamistesteissä oli melko korkeita. Näyttää siis siltä, että opiskelijat ovat todella panostaneet opiskeluun. Tätä on myöhemmin (=heti kun on aikaa) mielenkiintoista tarkastella tutkimalla yksityiskohtaisemmin kurssin aikana kerättyä dataa.

Kokonaisuudessaan opintojaksosta jäi positiivinen fiilis. Kehitettävää on paljon, mutta suunta suhteessa viime vuoden toteutukseen on oikea. Itselläni on ollut huomattavasti varmempi olo koko kurssin ajan, vaikka ympäröivät olosuhteet olivatkin vaikea. Oma työmäärä pysyi nyt paljon kohtuullisempana.

Saatat myös pitää...