Flippaamassa Flippauksen aloittaminen

Voihan video!

Flipped classroom on tullut tunnetuksi kotona katsottavista opetusvideoista, joilla korvataan opettajajohtoinen opetus luokkahuoneessa. Flippausta aloittaessa opettaja päätyy usein joko itse tekemään opetusvideoita tai etsimään netistä valmiita. Näin kävi myös minulle ja kuvasin ison kasan differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä videoita. Jälkikäteen voin pohtia, kuvasinko videot itseäni vai opiskelijoitani varten.

Jostain syystä flippausta aloittaessani takaraivossani oli ajatus siitä, että minun tulee sanoa kaikki tärkeät asiat. Eli pyrin tuomaan videoihin ne asiat, jotka olisin sanonut muuten luennolla. Videot toivat minulle mielenrauhan siihen, että voin aina vedota kertoneeni asian jollain videolla.

Toisaalta jos ajattelen itseäni kouluttautujan roolissa, jätän aina opetusvideot katsomatta ja etsin saman tiedon jossakin muussa muodossa. Minun on ollut todella vaikeaa löytää sopiva ajanhetki aloittaa videon katsominen ja toisaalta keskittyä katsomaan videota. Koen, etten saa niistä yhtä paljon irti kuin kirjoitetusta formaatista. Toki tämä kuvastaa vain henkilökohtaista tapaani opiskella.

Nyt flipattuani kaksi lukuvuotta heräsin miettimään, voisiko flippaaminen onnistua kokonaan ilman opetusvideoita. Uskon, että voisi, mutta tällöin olisi tärkeää panostaa muuhun oppimateriaaliin. Toisaalta voi myös kysyä, miksi tulisi flipata ilman videoita? Onko siitä jotain hyötyä?

Sanoisin, että ajatusleikki opetusvideoiden kieltämisestä tekisi hyvää jokaiselle flippariopettajalle. Tätä kautta muuta opetusmateriaalia tulisi tarkasteltua uusin silmin ja kehitettyä eteenpäin. Jos nyt hypoteettisesti poistaisin omalta flipatulta kurssiltani videot, minun tulisi tehdä töitä ainakin seuraavien aiheiden parissa:

  • Opintomoniste tulisi kirjoittaa itseopiskelua paremmin tukevaksi. Toisin sanoen moniste kaipaisi lisää sanallista johdattelua, perusteellisempia välivaiheita todistuksiin ja esimerkkeihin sekä ylipäätään lisäesimerkkejä.
  • Opintojaksolle tulisi lisätä helpohkoja sähköisiä laskutehtäviä, jotka tarjoavat opiskelijoille vinkkejä, mikäli tehtävää ei osaa heti ratkaista oikein. Nämä tehtävät toimisivat myös lisäesimerkkeinä, mikäli oikean vastauksen jälkeen näkyviin tulisi täydellinen malliratkaisu.
  • Laskuesimerkit voisi naamioida myös palautettaviksi kielentämistehtäviksi. Voisin itse kirjoittaa ratkaisun esimerkkilaskuun ja opiskelijan tehtävänä olisi kirjoittaa sanalliset perustelut välivaiheisiin eli kielentää tehtävä. Nämä perustelut voisivat olla joko kirjallisessa muodossa tai opiskelija voisi kuvata niistä videon.
  • Opiskelijoiden kanssa tulisi harjoitella opintomonisteen lukemista. Asiasta tuli opiskelijoiden kanssa keskustella ja alkuvaiheessa viikoittainen kannustus esim. Prime timeissa voisi olla tärkeää. Opiskelijat olisi saatava ymmärtämään, että matematiikan teorian opiskeluun on kulutettava aikaa, vaikkei olisi tietyn kestoista videota tai luentoa.
  • Viikoittaisten osaamistavoitteet ja keskeiset sisällöt tulisi tuoda aiempaa selkeämmin esille opiskelijoille. Opiskelijan on saatava tietoonsa, mitä kullakin viikolta on ehdottomasta jäätävä käteen.

Tarkastellessani yllä olevaa listaa huomaan, että kyseisiin asioihin olisi hyvä keskittyä kehitystyössä, vaikka videot olisivatkin käytössä. Haluan todella, että opiskelijat oppivat lukemaan matemaattista tekstiä ja tietävät, mikä kullakin viikolla on keskeistä. Kun muu flippauksen runko ja materiaalit ovat kunnossa, videot ovat siihen erinomainen lisä. Meillä on varmasti opiskelijoita, joille opetusvideot ovat mielekkäin tapa opiskella matematiikkaa. Kuitenkaan en näe, että flippauksen pitäisi perustua videoihin tai rakentua niiden ympärille. Tämän vuoksi uuden flipparin ei välttämättä kannattaisia aloittaa videoista vaan miettiä ensin muu oppimateriaali ja rakenne pedagogisesti mielekkäästi. Tämän jälkeen voi alkaa lisätä videoita joko kaverilta lainaten tai itse tehden. Jos olisi itsekin toiminut tässä järjestyksessä, käytössäni olisi luultavasti pedagogisesti järkevämpi oppimateriaali. Koen, että olisi myös nyt itse valmiimpi tekemään opiskelijaa tukevia videoita – eikä itselleni turvaa tuottavia videoita.

Saatat myös pitää...