Flippaamassa

Vuosi flippausta takana – mitä muutimme?

Elokuun lopussa 2020 alkoi toinen kierros flipattuja matematiikan kursseja noin 300 uuden fuksin kanssa. Oma fiilikseni oli edellistä vuotta huomattavasti luottavaisempi, sillä olin omin silmin nähnyt menetelmän suurten linjojen toimivan. Valmiina oli myös paljon materiaaleja sekä meillä oli jo kokemusta toimivista käytännöistä. Lisäksi kaikki neljä matematiikan kurssia olivat minulle jo sisällöiltään tuttuja ja hahmotin niiden punaisen langan.

Kuitenkin myös jännitystä oli ilmassa. Erilaiset koronarajoitukset jatkuivat ja kontaktiopetusta pystyi suunnittelemaan varmasti vain viikon kerrallaan. Lisäksi minua odotti 9 uutta prime time -ryhmää. Mielessäni pyöri, kuinka uusien ryhmien saisi luotua oppimista tukevan ja keskustelevan opiskeluilmapiirin.

Suurin muutos flippauksemme johtui koronasta. Jokaiseen oppimistapahtumaan tuli mahdollisuus etäosallistumiseen. Osa Laskutupa-vuoroista, kaikki laskuharjoitustilaisuudet sekä kaksi prime time -ryhmää toimi etänä. Tämä etäosallistumismahdollisuus on varmasti asia, joka jää elämään myös koronan jälkeen. Kuitenkin osalle opiskelijoista on selkeästi helpompaa kysyä apua lähiopetustilanteessa. Lähiopetuksessa opettajan on mielestäni myös helpompi seurata opiskelijan edistymistä.

Toinen iso muutos liittyi prime time -tilaisuuksiin. Edellisenä vuonna samassa flippaukseen suunnitellussa monitoimitilassa työskenteli kahden opettajan kanssa samaan aikaan 6 pienryhmää. Nyt ryhmät jaettiin jokainen omaan tilaansa ja opettaja kiersi näiden tilojen välillä. Tämä rauhoitti selkeästi opetustilannetta ja melutasoa. Oma kiireentunne jopa väheni, kun sai keskittyä keskustelemaan yhden ryhmän kanssa kerrallaan. Toisaalta toisen opettajan ammattitaidon hyödyntäminen sekä muiden ryhmien työskentelyn seuraaminen estyi. Siirtymiseen luokkien välillä meni opettajalla hukka-aikaa.

Koronan tiedettiin vaikuttavan myös tenttien järjestämiseen. Massakursseilla perinteinen paperitentti tai valvotusti suoritettava tietokoneella tehtävä EXAM-tentti eivät syksyn koronatilanteessa olleet järkeviä vaihtoehtoja. Päädyimme korvaamaan lopputentin pienellä, kotona ilman valvontaa toteutettavalla moodle-kokeella sekä koko kurssin aihepiirejä käsittelevällä portfoliolla.

Teimme myös lukuisia pienempiä muutoksia. Siirsimme opiskelijoiden toiveista palautusdeadlinet klo 20:stä klo 22:een. Vähensimme hiukan viikoittaisten tehtävien lukumäärää sekä pyrimme yhdistelemään erilaisia aktiviteettejä yhteen paikkaa, jotta opiskelijoiden työkuorma vähenisi.

Kokonaisuudessaan jään pohtimaan, kuinka moni muutos johtui koronasta ja kuinka moni viime vuoden kokemuksistamme. Koen koronan antaneen meille rohkeutta muokata käytäntöjämme. Toisaalta etätyöskentely teki joistain asioista aiempaa työläämpiä kaikille osapuolille. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi flippauksemme muodostuu koronan jälkeen.

Saatat myös pitää...